Monday, November 29, 2021
Home > Women Nutrition > Investimi me para të pi.sta ka.pi shtetin? / Edi Rama i jep Sokol Meqemeja 2 mijë m2 tokë publike në Tiranë për pallate, në skenë Ilir Merja

Investimi me para të pi.sta ka.pi shtetin? / Edi Rama i jep Sokol Meqemeja 2 mijë m2 tokë publike në Tiranë për pallate, në skenë Ilir Merja

Edi Rama, përmes vendimeve kor.ruptive dhe klie.nteliste të qeverisë, vijon të kalojë pronat publike në Tiranë në pronësi të ol.igarkëve dhe kli.entëve të qeverisë, për të ndërtuar më pas kulla me para të dys.himta.

Vitet e fundit, klientë të qeverisë, biznesmenë të dys.himtë dhe bo.së të dr.ogës, lo.bojnë me sek.serë tek qeveria e Edi Ramës dhe korr.uptojnë seg.mente të caktuara, për të vënë në lëvizje qeverinë që t’u she.së me vlerë qesharake prona publike në Tiranë.

Në të njëjtën kohë ata lobojnë dhe pa.guajnë Erion Veliajn për të marrë leje ndërtimi, dhe kështu fitimi i tyre është 30-fish. Me vendim Nr. 672, datë 10.11.2021, Edi Rama ka fi.rmosur shitjen e 2137 m2 tokë publike në Tiranë me vlerë 143 milionë lekë. (ne fund i keni dokumentet e zbu.luara nga portali pamfleti)

Pronën e ka blerë kompania e ndërtimit “Building Construction”, me nipt: L11401034P. Në letra, pronar i kësaj kompania është Ilir Merja dhe administrator Imer Memeta. Por, pas kësaj kompanie fsh.ihet Sokol Meqemeja, bo.si i mishit dhe pulave të rre.zikshme për shë.ndetin e qytetarëve, një nga gra.bitqarët e pasurive publike, bashkë me ali.gatorin e kor.rupsionit në Shqipëri, Ridvan Boden.

Në 24 gusht të vitit 2014, Sokol Meqemeja ia dhu.roi aks.ionet e kompanisë Ilir Merjas, duke e kontrolluar kompaninë përmes këtij të fundit, pasi Meqemeja ishte eks.pozuar shumë me ma.fien e mishit të “Fast Food”, konc.esioneve të HEC-ve dhe aktiviteteve të dys.himta në disa kapanone buzë rrugës Hotolisht-Librazhd.

Po mbi çfarë kriteresh është përzgjedhur kompania e gra.bitqarit Sokol Meqemeja për të marrë 2 mijë metra katrorë tokë në Tiranë?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *