Tuesday, November 30, 2021
Home > Women Nutrition > Kroacia I’a Nxerr Në Shesh Kurthet Serbisë Qe I Ka Mbi Shqipërinë ! Nuk Ju Besohet…

Kroacia I’a Nxerr Në Shesh Kurthet Serbisë Qe I Ka Mbi Shqipërinë ! Nuk Ju Besohet…

Kroacia i’a nxerr në shesh kurthet Serbisë qe i ka mbi Shqipërinë ! Nuk ju besohet…

Dy vend banime ne Londer, nje vile ne qytetin shqiptar te Durresit dhe toke ne Tirane shkruan gazeta kroate Veçernji se i takonin ishJugosllavise e te cilat Serbia i fshe.hu nga shtetet e tjera qe e per benin ate.

Ne baze te marre veshjes se trashegimise, te gjitha pasurite e pa luajtshme jashte vendit duhet te ndahe.shin mes shteteve qe e perbenin Jugo sllavine por te lart permendurat ishin lene jashte lis.tes dhe Kroacia e mori vesh per mes kanaleve te saj fare vone se ato ekzistonin.

Kroacia ka ngri.tur nje proces gjyqesor dhe ka arritur te ndaloje shitjen e apartamenteve ne Londer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *