Tuesday, November 30, 2021
Home > Women Nutrition > Dokument/ Tre arsyet që e bënë Aleksandrin e Madh vërtetë “të Madh” dhe me tipare Ilire

Dokument/ Tre arsyet që e bënë Aleksandrin e Madh vërtetë “të Madh” dhe me tipare Ilire

Aleksandri i Madh ishte vetëm 32-vjeç kur vd/iq. Por me gjithë jetën e shkurtër, ai arriti një famë që i rez/istoi shumë shekujve. Peran/doria e tij shtrihej në 2 kontinente, dhe ishte një sun/dimtar grek, mb/ret persian dhe far/aon egjiptian në të njëjtën kohë me prejardhje ilire.

Aleksandri ishte një udhëheqës stra.tegjik, një kom.andant i pakrahasueshëm, dhe një njeri shumë i zgjuar. Tiparet e forta personalitetit e bënë atë vërtet “të Madh”. Tre kanë qenë arsyet,që e bënë atë të dallohej nga liderët e tjerë në histori.

1.Kishte si mësues Aristotelin, filozofin e famshëm grek
Në këtë aspekt, nuk ka rivalë. Të rritesh nën ndi.kimin e “babait” të filozofisë botërore, është diçka e jashtëzakonshme. Ishte i ati i Aleksandrit, Filipi II i Maqedonisë, ai që e punësoi Aristotelin si filozof të oborrit mbretëror.

Përveç detyrave të tij në oborr, Aristoteli kaloi shumë kohë me Aleksandrin e ri, duke i mësuar njohuritë bazë mbi matematikën, shkencat, letërsinë dhe filozofinë. Kështu, Aristoteli luajti një rol themelor në formësimin e mendjes së princit adoleshent, për t’u bërë më pas luf.tëtari i madh që e njeh historia.

2.Kishte një paraardhës po aq të madh
Historia tregon se shumica e udhëheqësve të mëdhenj shpesh kanë një paraardhës të përkushtuar apo një mentor pas.ionant. Ky fakt mbeti i vërtetë edhe për Aleksandrin e Madh. Babai i tij Filipi II, punoi shumë dhe arriti të krijojë një sup.erfuqi nga Mbretëria e Maqedonisë mes qyteteve të tjera të lashta greke.

Usht.ria maqedonase mburrej me kalorësinë e saj të shkëlqyer, e cila dominonte edhe në bet.ejat më br.utale dhe me një fal.angë maqedonase unike. Fal.anga drejtkëndore përfshinte burra që mbanin sht.iza të gjata,që mars.honin në formacione të lidhura ngushtë mes tyre në disa rreshta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *