Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Bashkoni gishtin e madh të dorës me atë të vogIin dhe do të ςuditeni me atë që do mësoni!!!

Bashkoni gishtin e madh të dorës me atë të vogIin dhe do të ςuditeni me atë që do mësoni!!!

Bashkoni giishtin e madh me giishtin e vogël. Ajo çfarë shihni është një Iiigament. Por ky Iigament nuk është i njëjtë tek të gjithë njerëzit, pasi te disa është i dukshëm e te disa të tjerë i padukshëm.

Pse ndodh kjo?
Sipas revistës së shëndetit Dooctor ASKY, kjo ndodh për shkak të një pjese muskuIore e cila është e vendosur në mes të krahut dhe doorës.

Ky muskuI bën të mundur lëvizjen e doorës, me kalimin e kohës nuk është më i nevojshëm.Prandaj mos u shqeetësooni nëse nuk e keni, pasi në të gjithë botën vetëm 13% e popullsisë e kanë të dukshëm këtë Iigament.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *