Monday, November 29, 2021
Home > Women Nutrition > Gjenerali Hisen Berisha ka nje pyetje publike per Albin Kurtin – Pyetja qe po “dridh” vendin një milion dollarëshe

Gjenerali Hisen Berisha ka nje pyetje publike per Albin Kurtin – Pyetja qe po “dridh” vendin një milion dollarëshe

Gjenerali Hisen Berisha ka nje pyetje publike per Albin Kurtin – Pyetja qe po “dridh” vendin një milion dollarëshe

Hisen Berisha ka një pyetje publike për Albin Kurtin.Ish-koman,danti i Koshares Hisen Berisha, ka kri,tikuar kryeministrin Albin Kurti lidhur me menaxhimin e Iufj,tës kundër pa jnde,mijsë.Berisha ka a jkuz,uar Kurtin se është “strukur në thellësinë e mashtrimit të tij”.Reagimi i Berishës:
Pyetje publike shokut Albin Kurti! Krejt javën e kaluar shtetasit e Republikës së Kosovës janë trau,mati zuar nga rastet e të pre kurve nga v rusi, v de,kje t si dhe raportet e poI,icisë së Kosovës për gjo bat ndaj shtetasve të për,katësisë kombëtare shqiptare për mos,mbajtjen e mas ka,ve.Pse shoku Kryeministër, qeveria juaj, nuk e shtritë sovranitetin qeverisës në veri të Republikës së Kosovës e të dë no,ni edhe atje qytetarët që nuk res,pektojnë urdhrin e qeverisë për mbajtjen e mas ka,ve në ambiente publike?!

A është kushtetuese urdhër,esa qeveritare që dë no,n vetëm shtetasit e për,katësisë kombëtare shqiptare?E radhës, dje në Cetinje, në një ceremoni zyrtare, u kërkua kthimi i ush trij,së serbe në Kosovë!Qeveria edhe ti shoku Albin, jeni strukur në thellësinë e mashtrimit tuaj.A s’ju ka mbetur aq trimëri sa të largoheni në drejtim të pa ditur dhe ta çlironi Republikën e sak rif,icës kombëtare shqiptare të Kosovës, nga tra dhtia, mash,trimi dhe plaçka përmes arsyes për mbrojtje nga v rusi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *