Monday, November 29, 2021
Home > Women Nutrition > Arkeologu polak dridhί gjithë botën me këtë seκret: Ja pse Evropa nuk e pranon Shqipërinë në BE…

Arkeologu polak dridhί gjithë botën me këtë seκret: Ja pse Evropa nuk e pranon Shqipërinë në BE…

Një arkeolog polak me emrin Pjoter Dicek, një nga më të mirët e Europës, thotë: Në studimet e shumë Albanologëve Europianë e Amerikanë del se Gjuha Shqipe është ndër më të vjetrat në botë dhe më e vjetra e Europës.

Populli shqiptar është diku tek 20 milionë banorë në gjithë botën, dhe kjo nuk mund të pranohet kurrë nga BE. Në qoftë se Shqipëria hyn në BE, ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim mbi 50 miliardë euro nga të gjitha shtetet që e kanë dëm.tuar dhe këtë SHBA e di, gjithashtu dhe motivi që e futi në NATO. Në qoftë se Shqipëria hyn në BE, shumë shtete jo vetëm duhet të ndërrojnë historinë, por do fillojnë të cop.ëtohen.

Shqipëria është një komb me popullsi në mbi 5 vende të rajonit dhe detyrimisht harta demografike do të ndryshohet, kjo rre.zikon vetë shpër.bërjen e BE. Duke patur popullsinë në moshë më të re në Europë 35-42 vjeç dhe krahun e punës së lirë, në një kohë 20 vjet gati 50% e gjithë industrisë Europiane transferohet në Shqipëri duke rezikuar vetë punën dhe si rrjedhojë do të ketë ten.sione në BE.

KonkIuzioni: Me hyrjen e Shqipërisè nè BE bien historitë e gënjeshtërta, ndërron popuIIsia në 20 miIionë, bien shtete faIIco dhe detyrimisht rrez.ikohet BE, këto janè mot.ivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *