Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Shqiptarët Janë Myslimanë Dy’fytyrësh! Bëhen Synet Dhe Duan Që Perëndimi T’i Konsiderojë Si Të Krishterë

Shqiptarët Janë Myslimanë Dy’fytyrësh! Bëhen Synet Dhe Duan Që Perëndimi T’i Konsiderojë Si Të Krishterë

Shqiptarët Janë Myslimanë Dy’fytyrësh! Bëhen Synet Dhe Duan Që Perëndimi T’i Konsiderojë Si Të Krishterë

Për studim. Perëndimit s’i bëhet vonë. Lindjes s’i bëhet vonë. Sepse, ata janë vetë, çfarë dëshironi Ju të jini për veten tuaj, e jeni fa lls në gjithçka.

Për studim. Perëndimit s’i bëhet vonë. Lindjes s’i bëhet vonë. Sepse, ata janë vetë, çfarë dëshironi Ju të jini për veten tuaj, e jeni fa lls në gjithçka.

Prandaj, s’na merr seriozisht as Lindja as Perëndimi. Se e dinë, që s’jemi të vërtetë në asgjë! As kur ia kòna bukën shqiptarit, nuk tregon drejt, pa gjet be hane, pa rrejt me qitë kërrname nuk e lë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *