Tuesday, November 30, 2021
Home > Women Nutrition > E FUNDIT/ Nuk permbahet Bekim Jashari ndaj Arbana Xharres – Ja kthen pergjigjen ne “gjuhen qe kupton ajo”

E FUNDIT/ Nuk permbahet Bekim Jashari ndaj Arbana Xharres – Ja kthen pergjigjen ne “gjuhen qe kupton ajo”

E FUNDIT/ Nuk permbahet Bekim Jashari ndaj Arbana Xharres – Ja kthen pergjigjen ne “gjuhen qe kupton ajo”

Gaze,tarja Arbana Xharra pak me pa,re i reagoi ash,per krye,tarit te Skenderajt, Bekim Jasharit, pas ta,kimit me Mahmoud Alnajadi, drejtor per Ball,kanin nga Komiteti per Evrope dhe Ame ri,ke ne Kuvajt.Duke th,ene se Mos e njollosni figu,ren tone kombe,tare Adem Jashari.

Familja Jashari eshte sa kri,fik uar per liri e kauze kombe,tare e jo per fe. Turp! E ke,saj kritike, iu kunder,pergj igj menjehere kryetari Bekim Jashari i ci,li tha se vetem dy shtete qe i kane dye,rt e mbyllura ne komu,nen Skenderaj, ato jane Serbia dhe Rusia.

Madje, ai deklaroi se ne jemi shtet demo,kratik qe respekton secilin individ pa,varesisht perkatesive fetare e etnike.

Shte ti yne ka miq e per,krahes te shumte ne bote, shtetet islamike kane per,krahur e po perkrahin ne vazhdimesi popu,llin dhe shtetin tone, andaj çdo ten,dence per te suI, muar miqte tone ne ba,za fetare eshte dasha keq dhe nuk i sher,ben tradites, historise, identi tetit dhe te ardhmes sone shte,terore, ka shkruar Jashari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *