Tuesday, November 30, 2021
Home > Women Nutrition > Termet Në Beograd! Kosova Pranohet Në Kete Organizatë Botërore

Termet Në Beograd! Kosova Pranohet Në Kete Organizatë Botërore

PoI,icia e Kosovēs gati tē jetē pjesē e IN TERPOL-it. PoIicia e Kosovēs me kapacitete ekzistuese ēshtē e gatshme tē jetē pjesē e organizatēs mē tē madhe tē sigurisē nē botē, INTERPOL.

Madje pjesētarēt e PoIicisē kanē qenē tē gatshēm qē tē ndihmojnē kolegēt e tyre nga shtet e tjera nē Iuftimin e krhimit ndērkombētar qysh moti, thotē, ish-drejtori i Rashit Qalaj.

Deputeti i PDK-sē thotē se PoI,icia e Kosovēs mund tē kontribuonte dhe ta ndihmonte kētē mekanizēm nē hetimin e shumē rasteve.

“PoI,icia e Kosovēs ēshtē qysh moti e gatshme e pērgatitur tē jetē pjesē e IN TERPOL-it, dhe mos tē harrojmē qē nuk ēshtē çēshtja vetēm se do tē ketē benifite Kosova nga anētarēsimi nē kētē organizatē.

Mirēpo ka benifite reci,proke, meqenēse PoI,icia e Kosovēs do tē kontribuonte shumē qē edhe IN TERPOL-i tē marrē informacione nga PoIicia e Kosovēs”, u shpreh Qalaj.

Qalaj pohon se vendim pēr anē,tarēsim Qeveria duhet ta marrē nē konsultim tē ngushtē me partnerēt ndērkombētar.

“Ju e dini qē njē pjesē ka qenē nē pako tē marrē,veshjes sē Uashingtonit qē pēr njē vit Kosova mos tē tentojē tē anētarēsohet nē asnjē organizatē ndēr,kombētare, e kjo ka kaluar dhe tash vendimi ēshtē te Qeveria, dhe unē mendoj qē Kosova duhet tē bējē pērpjekje vazhdimisht qē tē bēhet pjesē e institucioneve ndēr,kombētare, e sidomos kur tē kemi tē bējmē me ato tē sigurisē. Mirēpo prapē ēshtē njē vendim qē duhet ta marr Qeveria e Kosovēs, nē konsultim tē ngushtē me partnerēt tanē ndērkombētar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *