Sunday, December 5, 2021
Home > Women Nutrition > E FUNDIT – Britania Në Kr.izë Të Madhe – Usht.ria Vihet Në Gatishmëri…

E FUNDIT – Britania Në Kr.izë Të Madhe – Usht.ria Vihet Në Gatishmëri…

E FUNDIT – Britania Në Kr.izë Të Madhe – Usht.ria Vihet Në Gatishmëri…

Britania e Madhe ka vënë në g.atishmëri usht.rinë me synimin e përdorimit të cisternave dhe drejtuesve usht.arakë për të k0rrigjuar kri.zën e karb.urantit në vend, të shkaktuar nga mungesa e shoferëve civ.ilë.

Ush.tria është e g.atshme të ndihmojë në lehtësimin e pr0blemeve të furnizimit me karburant pas ditës së katërt të radhëve të gjata.

“Një numër i k.ufizuar i drejtuesve usht.arakë janë vënë në g.atishmëri dhe do të punësohen nëse është e nevojshme për të stabilizuar më tej zinxhirin e furnizimit me karburant”, tha Ministria e Energjisë në një deklaratë…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *