Monday, November 29, 2021
Home > Women Nutrition > Këta Janë Blindat E Rinjë Që FSK Tashmë Ka Në Dispozicion, Shikojini Fuqinë E Tyre

Këta Janë Blindat E Rinjë Që FSK Tashmë Ka Në Dispozicion, Shikojini Fuqinë E Tyre

Ushtria amerikane ka siguruar trajnimin për shoferë dhe familjarizimin në mekanikë në Automjetin e

Sigurisë dhe të BIinduar M1117 (M1117 Armored Security Vehicle). Ky trajnim mbështet FSK-në për tranzicionin

10 vjeçar. Shoferët e FSK-së tani do të ndërtojnë një plan trajnimi që ofron mundësi të mëdha të

transportit për njësitë e sig urisë”, thuhet në njoftim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *