Sunday, December 5, 2021
Home > Women Nutrition > Me Ardhjen Në Pushtet, Do Të Ndalohet “Ezani” Nëpër Xhami…

Me Ardhjen Në Pushtet, Do Të Ndalohet “Ezani” Nëpër Xhami…

Prej orës 12:00 deri më ora 12:20 në Fakultetin e Drejtësisë, PATJETËR duhesh ti p auzosh li gjeratat në qoftëse/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

nuk dëshiron të marrish nde zje në telat e zërit përshkak të thirrjes së lartë të zërit të inçizuar të hoxhës çka lishohet nga xhamia përballë….aq nga respektimi i li gjit për lejimin e de cibelit në hapsirën publike”.

“Prej orës 12:00 deri më ora 12:20 në Fakultetin e Drejtësisë, PATJETËR duhesh ti p auzosh li gjeratat në qoftëse nuk dëshiron të marrish nde zje në telat e zërit përshkak të thirrjes së lartë të zërit të inçizuar të hoxhës çka lishohet nga xhamia përballë….aq nga respektimi i li gjit për lejimin e de cibelit në hapsirën publike”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *