Saturday, November 27, 2021
Home > Women Nutrition > Shqiptarët ishim katër milionë, para dy shekujve, më shumë se serbët dhe të gjithë jugosllavët së bashku

Shqiptarët ishim katër milionë, para dy shekujve, më shumë se serbët dhe të gjithë jugosllavët së bashku

Dëshmi tjetër që thotë se SHQIPËRIA në vitin 1841 shtrihej nga jugu (Shqipëria e sotme), veriu (Kosova, Kukësi, Tropoja), Epiri, Rumelia, Maqedonia, Thesalia dhe me një popullsi në atë kohë 3.900.000 banorë (gati 4 milionë shqiptarë) më shumë se Serbia& Mali i Zi dhe sllavët e tjerë të jugut bashkë.

Shqiptarët ishim katër milionë, para dy shekujve, më shumë se serbët dhe të gjithë jugosllavët së bashku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *