Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Kina Merr Vendimin e Madh / “Ndaj çdo anije të huaj, do të hapim Z.jàrr të….”

Kina Merr Vendimin e Madh / “Ndaj çdo anije të huaj, do të hapim Z.jàrr të….”

Kina ka miratuar për herë të parë një ligj që lejon r.ojet bregdetare të hapin zj.àrr ndaj anijeve të huaja, një veprim që mund të rrisë më tej tesnionet në Detin e Kinës Jugore dhe ujërat përreth.

Kina është në mosmarr.ëveshje me Japoninë për sovranitetin detar në Detin e Kinës Lindore dhe me disa vende të tjera të Azisë Juglindore mbi Detin e Kinës Jugore.
shpesh
Kina shpesh dërgon r.ojet e saj bregdetare për të përzënë anije nga vendet e tjera, dhe nganjëherë këto veprime kanë rezultuar në f.und0sjen e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *