Saturday, November 27, 2021
Home > Women Nutrition > Kryeministri i Greqis jep nje lajm te mire per popullin grek

Kryeministri i Greqis jep nje lajm te mire per popullin grek

Pas nje fjalimi kryeministri në P.arl.amentin grek duke mbr0jtur projektligjin për zgj.erimin e ujërave territoriale nga 6 në 12 milje në detin Jon dhe Me.sdheun Qendror.

Mit.sotakis nga salla e Parl.amentit gjatë de.batit mbi projekt-ligjin tha se kanë dyfishuar ujërat te.rritor.iale dhe theksoi se tashmë janë “z.otër” të Jonit, pasi dom.inojnë. “Në fillim të 2021 ne ndërm.arrim një hap të madh pas ven.dimit për zgj.erimin me 12 milje, është dom.inimi i detit Jon”, tha kryeministri grek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *