Saturday, November 27, 2021
Home > Women Nutrition > O.K.B del me R.aport të F.ortë – “Turqia po Sh.kel R.ëndë Konventën Ndërkombëtare për të….”

O.K.B del me R.aport të F.ortë – “Turqia po Sh.kel R.ëndë Konventën Ndërkombëtare për të….”

Kr.itikat ndërkombëtare për qeverinë turke dhe bu.rg0sjet e panumërta nga ana e saj e qytetarëve turq po bëhen sa vjen e më të f.orta nga dita në ditë. Edhe rishtas kanë qenë të f.orta ten.si0net mes Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe regj.imit të Presidentit Rexhep Tajip Erdogan në Turqi.

Ky tensi0n u pasua edhe me një notë të ash.për nga radhët e Organizatës së Kombeve të Bash.kuara. Grupi i Punës për Ndalimet Arbitrare i OKB ka vendosur që t’i klasifikojë aplikimet e bëra nga Turqia si “urgj.ente”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *