Sunday, December 5, 2021
Home > Women Nutrition > Skena të F.rikshme në Amsterdam/ Poli.cia mësyn me kuaj pr.otestuesit kun.dër qeverisë në largim…..

Skena të F.rikshme në Amsterdam/ Poli.cia mësyn me kuaj pr.otestuesit kun.dër qeverisë në largim…..

Pr.otesta m.asive shpë.rthyen dje në kryeqytetin e Holandës, Amsterdam, ku poli.cia mësynte dje me kuaj kun.dër demonstruesve të zemëruar nga ska.ndali i qeverisë në largim për h.eqjen e mbështetjes sociale familjeve në nevojë.

Rreth 5000 njerëz ishin mbledhur në sheshin Museumplein te rrethuar nga muzeumet e fashme te artit, për të pr.otestuar ndaj qeverisë në lar.gim dhe ndaj masave kuf.izuese të kor.ona.viru.sit, duke detyruar poli.cinë të përdorte pompa uji me pr.esion, shkopinj gome dhe q.en sul.mues.

Një person komentonte në rrjetet sociale: “Poli.cia po qëllohet me fishekzj.arre dhe gurë, poli.cia me kuaj dhe veshje të r.ënda po arreston pr.otestuesit”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *