Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Gjermania i d.orëzoi R.usisë transkriptet e bisedimeve me….

Gjermania i d.orëzoi R.usisë transkriptet e bisedimeve me….

Gjermania i ka dorëzuar Rusisë transkriptet e bisedimeve me Alexei Navalny-in si pjesë e një hetimi nga Moska për hel.mimin e një prej kr.itikëve kryesorë të Kremlinit, tha një zëdhënës i Ministrisë gjermane të Drejtësisë, duke kërkuar një “hetim të plotë të kr.imit”.

Ministria e drejtësisë tha se Rusia tani i ka të gjitha informacionet e nevojshme për të kryer një h.etim p.enal mbi he.lmimin e Navalny-t në gusht të vitit të kaluar, duke përfshirë m.ostrat e indeve dhe gj.akut.

“Qeveria gjermane supozon se qeveria ruse do të ndërmarrë menjëherë të gjitha hapat e nevojshëm për të sqaruar kr.imin e kryer kun.dër Navalny-t,” tha zëdhënësi. “Ky kr.im duhet të zgjidhet në Rusi. Do të jetë e nevojshme të kryhet një hetim në përpjesëtim me peshën e këtij kr.imi,” shtoi zëdhënësi, raporton Reuters.

Navalny, i cili është ende në Gjermani, ku po merrte trajtim mje.kësor dhe sh.ërim, planifikon të udhëtojë në Rusi të dielën, për herë të parë që kur u përpoqën ta hel.monin, pavarësisht rre.zikut të përfundimit në b.urg gjatë kthimit të tij për shk.eljen e pr.ovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *