Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Gëzim i madh! Zoti bën mrekulli, dy djemtë shqiptarë zgj ohen nga ko ma, janë mirë!

Gëzim i madh! Zoti bën mrekulli, dy djemtë shqiptarë zgj ohen nga ko ma, janë mirë!

Dy të l ënd uarit nga shp ërt himi i një b ombole g azi në një restaurant në Ferizaj, Enver Xhokli dhe Fidan Gashi janë zgj uar nga ko ma.

Kës htu k anë bërë të di tur familjarët e tyre, ndërsa nj oftimin e ka p ublikuar këngëtari Labinot Tahiri. Të dy të lën duarit janë duke u tr ajtuar në Austri dhe sipas Tahirit janë duke u tra jtuar shumë mirë.

Edhe 4 të tjerë janë duke u shë ruar në Turqi.

Postimi: Lajm i mirë! E dashur diasporë dhe ju shqiptarë nga do që jeni , dhe që keni kon tribur aq shumë për Fidan Gashin dhe Enver Xhoklin, po ua tregoj lajmin e mirë për gje ndjen e tyre shê ndetsore!

Sapo u i nformova nga familjet e tyre, ku këta dy shp irta janë zgj uar nga k oma dhe janë me ve tëdie të pl otë, po ashtu po tra jtohen shumë mirë. Zoti i madh bëri edhe një mrekulli!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *