Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Franca, Britania dhe Gjermania i dërgojn Mesazhin e Madh Iranit / “Ndalo së vepruari, ose do të….”

Franca, Britania dhe Gjermania i dërgojn Mesazhin e Madh Iranit / “Ndalo së vepruari, ose do të….”

F.uqitë evropiane kanë parala.jmëruar Iranin kun.dër nisjes së punës për prodhimin e ura.niumit me bazë metali, duke thënë se kjo gjë është në kundërhstim me marrëveshjen bë.rtham0re të arritur më 2015.

“Ne i bëjmë thi.rrje Iranit që ta ndërpresë këtë aktivitet dhe t’i rikthehet respektimit të plotë të zotimeve nën marrëveshjen e vitit 2015, nëse vërtetë dëshiron që ta shpëtojë këtë marrëveshje”, thanë në një deklaratë të përbashkët Franca, Britania dhe Gjermania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *