Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Ky është Aeroplani që A.merika ka krijuar në rast të….

Ky është Aeroplani që A.merika ka krijuar në rast të….

A.merika ka aeroplan për fundin e botës. Në të vërtetë SH.B.A i ka katër nga ata. Por qeveria e SH.B.A’ve nuk pranon të flasë publikisht për aeroplanët e fundit të botës.

Aeroplani ngjan si zyra e madhe fluturuese e presidentit të shtetit, i njohur si Air F.orce One. Megjithatë, ky aeroplan do të mund të mbronte njeriun e parë të SH.B.A-ve, bashkë me eskortën e tij, edhe në rast se hspërthen lut.fa b.ërtham0re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *