Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Donald Tr.ump hyn në Histori të SH.B.A / Votohet për Shk.arkimin e tij….

Donald Tr.ump hyn në Histori të SH.B.A / Votohet për Shk.arkimin e tij….

Ligjvënësit në Dhomën e Përfaqësuesve kanë miratuar të mërkurën rezolutën për shkarkim të presidentit ame.rikan, D.onald Tr.ump, për shkak të rolit të tij në ngj.arjen e Kongresit nga një t.urmë e mbështetësve më 6 janar.

Tr.ump është presidenti i parë në historinë ame.rikane ndaj të cilit janë kryer dy te.ntime për l.argim nga zyra. Rezoluta për shkarkim është miratuar nga 232 ligjvënës, derisa 197 të tjerë kanë votuar kun.dër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *