Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > F.B.I – Jep A.larmin: “Do të ketë Pr.otesta të Mëdha, Ja çfarë është P.lanifikuar gjatë….”

F.B.I – Jep A.larmin: “Do të ketë Pr.otesta të Mëdha, Ja çfarë është P.lanifikuar gjatë….”

F.B.I ka informacione për një tjetër pr0testë të madhe të mbështetësve të D.onald Tr.ump, e cila pritet të zhvillohet gjatë ceremonisë së inagurimit të J.oe B.iden si President i SH.B.A-ve.

Mediat raportojnë se F.B.I i referohet informacioneve të siguruara përmes rrugëve operative ku thuhet se pr0testuesit do të organizohen edhe në grupe të amratosura për të ukndërshtuar betimin e B.iden si kreu i shtetit….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *